Thông Tin về Xe Đạp

Trước Khi Quý Vị Lên Xe

Luôn luôn sử dụng lối băng qua đường, đèn giao thông cho người đi bộ, và vỉa hè thoai thoải để đến các trạm Tempo.

 Nếu quý vị cần để xe đạp ở trạm, có các giá gác xe đạp tại những trạm ở lề giữa đường. Giá gác xe đạp có thể gác được tối đa hai chiếc. Bất cứ xe đạp nào bỏ lại trạm lâu hơn 72 giờ sẽ được giao cho Ban Tìm Vật Thất Lạc của AC Transit.

Hãy liên lạc với Ban Dịch Vụ Khách Hàng tại số (510) 891-4777 để lấy lại xe đạp của quý vị từ Ban Tìm Vật Thất Lạc. Xin lưu ý, chỉ nên khóa xe đạp vào giá gác xe đạp—xe đạp gác tại những chỗ khác ở trạm sẽ bị Cảnh Sát Quận Alameda dẹp đi.

AC Transit không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp mất mát hoặc hư hại nào xảy ra cho xe đạp.

Khi quý vị đến một trạm xe, bảng hiệu điện tử hiện lên tin tức Thực Thời ACT, để quý vị luôn luôn biết khi nào chuyến xe kế tới trạm.

Bấm nút trên cột gần bảng hiệu điện tử để phát tiếng thông tin.

 Nhớ trả tiền ở trạm trước khi quý vị lên xe buýt! Không có chọn lựa trả tiền trên xe buýt.

Nhân Viên Trên Nền Trạm Tempo có thể giúp quý vị sử dụng dịch vụ mới này và giải đáp bất cứ thắc mắc nào của quý vị.

Lên và Xuống Xe Buýt

Các trạm xe Tempo nằm ngang với sàn xe buýt để giúp hành khách có sử dụng các khí cụ trợ giúp di chuyển, xe đạp, xe đẩy em bé, và xe đẩy hàng, cũng như người cao niên và người khuyết tật dễ lên xuống xe.

Lên xe bằng nhiều cửa tối giảm tình trạng đông đúc. Để giúp cho tiến trình lên xe dễ dàng hơn nữa, một số cửa xe được thiết kế cho các hành khách nhất định nào đó. Sau đây là chi tiết về chỗ quý vị nên lên xe:

Cửa giữa: Hành khách có sử dụng các khí cụ trợ giúp di chuyển hoặc cần chỗ ngồi ưu tiên nên lên xe bằng các cửa này; các hành khách khác có thể lên xe sau những hành khách này.

Cửa sau: Hành khách có xe đạp và xe đẩy em bé nên lên xe ở đây; các hành khách khác cũng có thể lên xe ở đây.

Cửa trước: Cửa trước sẽ chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Khi lên xe trong giờ hoạt động thường lệ, xin dùng cửa giữa và cửa sau

 

 Khi quý vị đến trạm, hãy sẵn sàng lên xe bằng cách đứng gần cửa thích hợp. Tránh đến sát bờ lề trạm và luôn luôn chờ ở phía sau dải cảnh giác màu vàng.

 Luôn luôn chờ đến khi xe buýt ngừng hẳn trước khi lên xe. Có thể dắt xe đạp lên xe buýt và đẩy vào giá gác xe đạp trên xe buýt. Các giá xe đạp này có chỗ để gác đến ba chiếc xe đạp. Xin cài chặt xe đạp vào giá. Nếu hết chỗ, xin chờ chuyến xe buýt kế. AC Transit không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp mất mát hoặc hư hại nào xảy ra cho xe đạp.

 Nếu quý vị có xe đẩy em bé, xin đọc chính sách về xe đẩy em bé.

Sau khi lên xe buýt, hãy tận hưởng thời gian đi xe! Xe buýt Tempo ngừng tại tất cả các trạm dọc theo tuyến xe. Có bảng hiệu điện tử cùng âm thanh sẽ loan báo trạm sắp đến. Có một nút dành riêng để yêu cầu ngừng xe, với dấu hiệu xe đạp, cho tài xế biết có người dùng xe đạp cần xuống xe và có thể cần thêm thời gian. Khi xe buýt đến gần trạm của quý vị, hãy nhớ thu xếp tất cả đồ đạc của mình và chuẩn bị đến cửa xuống xe sau khi xe buýt ngừng hẳn. Sau khi xe buýt ngừng hẳn, hãy xuống xe bằng một trong những cửa đã mở.

 Hãy tìm hiểu thêm về việc đạp xe dọc theo Tuyến Xe Tempo 1T qua Phần Hướng Dẫn An Toàn cho Người Đi Xe Đạp.