AC Transit Tempo đã ra mắt!

Tempo là gì?

 AC Transit Tempo là dịch vụ xe buýt chuyên chở công cộng mới của chúng tôi.

Tempo có các đặc điểm mới giúp quý vị đi xe êm hơn, dễ hơn, và hiệu quả hơn.

Đưa Tempo đến các cộng đồng sinh động, đa dạng, và đang tăng trưởng tại East Bay là một trong nhiều cánh chúng tôi theo đuổi sứ mạng kết nối các cộng đồng chúng ta bằng một dịch vụ an toàn, đáng tin cậy, lâu bền.

Đến nơi êm ái hơn

Tempo được thiết kế để hoạt động đều hòa đáng tin cậy để quý vị sử dụng các phương tiện chuyên chở.

  •  Các làn đường dành riêng cho xe buýt gia tăng tốc độ di chuyển và giảm bớt chậm trễ vì kẹt xe.

  •  Kỹ thuật đèn giao thông mới giúp di chuyển bằng xe buýt nhanh hơn bằng cách điều chỉnh đèn giao thông cho xe buýt tránh kẹt xe.

  •  Hành khách trả tiền vé trước khi lên xe bằng cách kê thẻ Clipper vào máy đọc hoặc mua vé ở trạm xe, giúp cho tiến trình lên xe được nhanh hơn.

Đến nơi dễ dàng hơn

Tất cả hành khách đều có thể lên xuống xe dễ dàng trên Tuyến Xe Tempo 1T–được thiết kế cho cách quý vị di chuyển.

  •  Nền trạm xe Tempo nằm ngang với sàn xe buýt để giúp hành khách có trợ cụ di chuyển, xe đạp, xe đẩy em bé, và xe đẩy hàng, cũng như người cao niên và người khuyết tật dễ lên xuống xe.

  •  Có thể dắt xe đạp lên xe buýt và đẩy vào giá gác xe đạp trên xe buýt.

  •  Lên xe bằng nhiều cửa tối giảm tình trạng đông đúc bằng cách cho hành khách lên xe qua nhiều cửa xe. Để giúp thêm cho tiến trình lên xe, các cửa giữa được thiết kế cho hành khách có trợ cụ di chuyển hoặc cần chỗ ngồi ưu tiên và các cửa sau được thiết kế cho hành khách có xe đạp và xe đẩy em bé.

Đến nơi hiệu quả hơn

Tempo đem đến khu vực này các đặc điểm mới—được thiết kế cho quý vị.

  •  Đèn mới và những lối băng qua đường có vẽ dấu rõ ràng giúp hành khách đến tất cả các trạm an toàn.

  •  Tuyến Xe Tempo 1T có các hệ thống an toàn tân tiến nhất như máy thu hình tại các trạm và trên xe buýt.

  •  Các trạm ở lề giữa đường thu ngắn khoảng cách băng qua đường.

  •  Tuyến Xe Tempo 1T đem lại các tiện nghi khác như nhiều dặm làn đường mới cho xe đạp, phong cảnh mới, và các tác phẩm nghệ thuật gốc của các nghệ sĩ địa phương.

Lấy xuống tập hướng dẫn dịch vụ có thể in ra của chúng tôi ở đây